Mērena ekonomikas izaugsme ar zemām procentu likmēm, ko laiku pa laikam ietekmē pesimisma un nestabilitātes uzplūdi, – šādi faktori raksturo pasaules ekonomiku jau vairākus gadus, un paredzams, ka tas turpināsies arī 2016. gadā. CBRE Group Inc. izdotais 2016. gada pasaules nekustamā īpašuma pārskats Global Real Estate Market Outlook vēstī mērenu komercplatību nomas maksu pieaugumu un pārdoto investīciju objektu apjoma kāpumu visā pasaulē.
“Pašreizējo vidi attīstītajās valstīs raksturo mainīga, bet tomēr pastāvīga izaugsme. Vienlaicīgi kā zemas procentu likmes, tā arī niecīgā inflācija ir ļoti izdevīga patērētājiem un komercīpašumu tirgus dalībniekiem,” apgalvo CBRE galvenais ekonomists Ričards Berkhems (Richard Barkham).
“Protams, pastāv arī vairāki riski, ieskaitot kopējā noskaņojuma pasliktināšanos, ko rada nestabilais akciju tirgus, pieaugošās procentu likmes ASV un Apvienotajā Karalistē, finansiālā spriedze jaunattīstības tirgos un Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanās. Neskatoties uz iepriekš minētajiem riskiem, kā Eiropā, tā arī ASV un Ķīnā, iekšējais patēriņš joprojām ir ļoti spēcīgs, un mēs uzskatām, ka pasaules ekonomika ir pietiekami spēcīga, lai stātos pretī minētajiem izaicinājumiem, turpinot gan nekustamā īpašuma, gan ekonomikas jomā lielākajā daļā reģionu pārsniegt 2016. gada rādītāju prognozes.”

Ekonomika
CBRE prognozē, ka 2016. gads būs nestabila tirgus, bet vienmērīgas ekonomiskās izaugsmes periods. Patērētāji ASV, ES un daudzās Klusā okeāna Āzijas reģiona valstīs tērē līdzekļus, ko sniedz arvien augoši ienākumi. Spēcīgais iekšējais patēriņš, zemās banku procentu likmes un naftas cenas varētu būt galvenais dzinējs kopējā pasaules IKP pieaugumam, kas saskaņā ar Oxford Economics prognozēm šogad būs 2.6 procenti. Joprojām pastāv riski, tostarp parādu krīzes risks jaunattīstības tirgos, tālāka Ķīnas valūtas – juaņas vērtības samazināšanās, un nestabilitāte pasaules akciju tirgos. Realizējoties sliktākajam scenārijam, šie notikumi var kavēt ekonomisko izaugsmi, tomēr pie esošajām zemajām procentu likmēm tiem nevajadzētu izraisīt vispārēju recesiju.

Nomas maksas
Saskaņā ar CBRE vidējiem nomas maksas rādītājiem pasaulē (Global Rent Index) sagaidāms, ka 2016. gadā vispārējās nomas maksas trīs galvenajos komercīpašumu segmentos – birojos, industriālajās un mazumtirdzniecības platībās – pieaugs par 2.2 procentiem gadā. Rietumu puslodes valstīs, pateicoties ASV spēcīgajam nekustamā īpašuma sektoram, sagaidāms komercīpašumu nomas maksas pieaugums par 3.4 procentiem, jo patēriņa pieaugums un augošā nodarbinātība kombinācijā ar ierobežotu jaunu platību būvniecību stimulēs pieprasījumu. Saskaņā ar prognozēm – palielinoties iekšējam patēriņam, turpinoties Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas atvieglojumiem un tam sekojošam pieprasījumam pēc jaunām komerctelpām, nomas maksas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā (EMEA) pieaugs par 3.2 procentiem. Turpretī Klusā okeāna Āzijas reģionā nomas maksu pieaugums nav sagaidāms. Kā galvenie iemesli tam tiek minēti reģiona ekonomikas izaugsmes tempa samazināšanās un tam sekojošs brīvo platību īpatsvara pieaugums dažos atsevišķos reģiona tirgos.
Investīciju tirgus
Sagaidāms, ka globālais komercīpašumu investīciju tirgus 2016. gadā joprojām būs aktīvs, taču pieauguma temps, visticamāk, samazināsies pēc sešu gadu atveseļošanās perioda un cenu palielināšanās. CBRE sagaida, ka 2016. gadā pasaules investīciju objektu pārdošanas apjomi vietējā valūtā pieaugs par 4.0 procentiem. Zemas aizdevumu procentu likmes un pastāvīgs nomas maksas pieaugums turpinās uzturēt investīciju apjomus komercīpašumos. Šis pievilcīgais piedāvājums investoru interesi nemazinās, līdz ar to kapitāla apjoms joprojām būs nozīmīgs. Līdzsvaram sagaidāms spiediens uz ienesīguma likmju krišanos, taču tas nebūs tik spēcīgs kā pēdējos gados, jo ASV ienesīguma likmes pieaug un potenciāli samazinās pieprasījums pēc aktīviem no valstīm, kur galvenais ienākumu avots ir nafta.

Biroji
Situācija ASV un Eiropas biroju tirgus lielākajā daļā 2016. gadā, visticamāk, kļūs saspringtāka, jo pieprasījums pēc telpām pārsniegs plānoto jauno attīstības projektu pieauguma ātrumu. Tomēr šāds efekts atsevišķās pilsētās būs ļoti atkarīgs no pieauguma vietējā darba tirgū lielākajos rūpniecības sektoros, kuriem ir nepieciešami biroji. Klusā okeāna Āzijas reģionā biroju tirgus būs nestabilāks dēļ nomniekiem, kas samazinās plānoto biroju telpu iznomāšanas aktivitāti, palēninoties reģiona ekonomikas izaugsmei. Vienlaicīgi biroju platību tirgus tiks papildināts ar ievērojamu jaunu biroju platībām Indijā, Ķīnā un Indonēzijā.

Mazumtirdzniecības platības
CBRE sagaida, ka šogad palielināsies pieprasījums pēc mazumtirdzniecības platībām, jo patērētāju noskaņojums ir vislabākais pēdējo deviņu gadu laikā, un pieaugošie ienākumi liek prognozēt lielāku apgrozījumu mazumtirdzniecībā. e-Marketer paredz apmēram 6.6 procentu pieaugumu 2016. gadā visā pasaulē. Veiksmīgākie tirdzniecības telpu īpašnieki un tirdzniecības centru operatori pielieto jaunu iepirkšanās pieredzes stratēģiju, lai kļūtu konkurētspējīgi ar e-tirdzniecību. Klienti tiek piesaistīti ar paplašinātu pārtikas un restorānu piedāvājumu, plašākām izklaides iespējām un uzlabojumiem apkalpošanas jomā.

Industriālās platības
E-tirdzniecības un trešo pušu loģistikas uzņēmumu lielais pieprasījums pēc noliktavām un loģistikas platībām 2016. gadā turpinās pārveidot industriālo un loģistikas tirgu. Saskaņā ar e-Marketer prognozēm e-tirdzniecības pārdošanas apjoms 2016. gadā pieaugs par 23.0 procentiem, līdz ar to pieprasījums pēc modernām platībām joprojām būs liels. Lai apmierinātu pircēju vēlmi saņemt tiešsaistes pasūtījumus tajā pašā vai nākamajā dienā, daudzi loģistikas platību izmantotāji meklēs arī mazākas platības blīvi apdzīvotu vietu tuvumā.
Dzīvojamā apbūve
Pateicoties arvien vieglāk pieejamiem hipotekārajiem kredītiem un tam, ka samazinās bezdarbs mājokļu cenu pieauguma tempi ir straujākie kopš pasaules finanšu krīzes laika. CBRE paredz, ka šādas tendences kādu laiku saglabāsies. Tas ir aktuāli pat Ķīnā, kur māju cenas 2016. gadā lielākajās un nozīmīgākajās pilsētās paaugstināsies par spīti plašajai vispārējai lejupslīdei Ķīnas ekonomikā. ASV daudzdzīvokļu mājokļu tirgus joprojām būs spēcīgs, un turpinās pieaugt pieprasījums arī pēc īres dzīvokļiem. Tomēr vienlaikus pastāv iespēja palielināties brīvo platību īpatsvaram, jo 2016. gadā ir paredzēts nodot nozīmīgu daudzumu jauno projektu.

Baltijas valstis
Komentējot situāciju Baltijas valstīs, CBRE analītiķe Vineta Vigupe secina, ka arī Baltijas valstīs turpinās ekonomikas izaugsme, kas galvenokārt ir balstīta uz privāto patēriņu, ko veicinājis ienākumu pieaugums un ļoti zemā inflācija. Paredzams, ka Baltijas reģiona vidējā izaugsme 2016. gadā būs ap 3.0 procentiem. Visos trijos tirgos vērojams stabils pieprasījums pēc biroju platībām, ko nodrošina jaunu ārpakalpojumu centru atvēršana Baltijas valstīs, kā arī esošo starptautisko kompāniju paplašināšanās. Industriālo platību tirgus ir stabils, savukārt tirdzniecības segmentā vērojama jaunu projektu ienākšana tirgū, ko savukārt veicinājis patēriņa pieaugums un ekonomikas izaugsme. Arī investīciju darījumi šogad savu tempu nesamazinās, jo pieprasījums pēc labiem, peļņu nesošiem objektiem ir stabils. Tam par pierādījumu kalpo fakts, ka arī Baltijas reģions ir piesaistījis savu uzmanību no Rietumeiropas un ASV investoru puses. Komercobjektu pārdošanas cenas šogad varētu pieaugt, galvenokārt pamatojoties uz prasītā ienesīguma likmju samazināšanos, nevis uz nomas maksu pieauguma rēķina.

Par CBRE Group, Inc.
“CBRE Group”, (NYSE:CBG), Fortune 500 un S&P 500 uzņēmums ar galveno biroju Losandželosā, ir pasaulē lielākais komercīpašumu pakalpojumu sniedzējs un investīciju uzņēmums (pēc 2015. gada ienākumu rādītājiem). Uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 70,000 (neskaitot pārstāvniecības) darbinieku, un tam ir 400 biroji visā pasaulē, kas sniedz pakalpojumus nekustamā īpašuma īpašniekiem, investoriem un nomniekiem.
CBRE piedāvā stratēģiskās konsultācijas un veic īpašumu pārdošanas un nomas darījumus, sniedz korporatīvos pakalpojumus, īpašumu, telpu un projektu pārvaldību, investīciju pārvaldību, nekustamā īpašuma vērtēšanu, pētījumus un konsultācijas. Plašāka informācija par uzņēmumu: www.cbre.com un www.cbre.lv.

Lai iegūtu papildu informāciju par Jūsu interesējošiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar:
Vinetu Vigupi,
Analītikas un Konsultāciju pakalpojumu direktori
+(371) 29162408
vineta.vigupe@cbre.com
www.cbre.lv
www.cbre.com