Globālā nekustamo īpašumu konsultāciju kompānija CBRE ir laidusi apgrozībā savu pirmo izdevumu “EMEA Investment Guide”. Informatīvā materiāla tapšanā kompānija CBRE ir sadarbojusies ar globālo advokātu biroju EVERSHEDS, kas ir apkopojis juridisko informāciju par visām trijām Baltijas valstīm.
Džonatans Hulls, CBRE Investīciju daļas vadītājs EMEA reģionā komentē: “EMEA Investment Guide 2016 ir sākotnēji nepieciešamā iepazīšanās, lai investētu Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģiona valstīs. Tas koncentrētā veidā aplūko komercīpašumu pirkšanas, pārdošanas un nomas nosacījumus valstīs, kas atrodas šajā reģionā.”
Materiāls, kas ietver sevī informāciju par 36 valstīm Eiropas, Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā, var tikt uzskatīts kā sākotnējā informācija jeb atskaites punkts gan ekonomiskajiem, gan nekustamā īpašuma segmenta pamatiem dažādām valstīm visā plašajā reģionā. Pārskatā ir norādītas katras valsts komercīpašumu tirgus stiprās puses, nozīmīgākās investoru grupas, visvairāk pieprasītie aktīvi, kā arī detalizēts pārskats par zemes īpašumiem, nodokļiem un juridiskajām saistībām, kas ir prasītas katrā valstī.
Vineta Vigupe, CBRE direktore Tirgus izpētē un konsultācijās Baltijas reģionā komentē: “Pirmo reizi EMEA reģionā CBRE apkopo tik apjomīgu un nozīmīgu informāciju investoriem, ekonomiskās situācijas un juridiskās vides ieskicēšanai katrā valstī. Investoriem, kuriem ir interese par Baltijas reģionu pievilcīgo ienesīguma likmju dēļ, tiek sniegts precīzs ieskats katras valsts nodokļu un nodevu politikā attiecībā uz īpašumu iegādi, pārdošanu un iznomāšanu, ir salīdzināta katras valsts komercīpašumu tirgus stiprās puses, nozīmīgākās investoru grupas, visvairāk iekārotie aktīvi. Ceram, ka šī informācija vēl vairāk pievērsīs ārvalstu investoru uzmanību Baltijas reģionam un parādīs to kā stabilu un pievilcīgu vidi investīcijām.”
Saskaņā ar šo materiālu, biroju sektors ir izrādījies kā vispievilcīgākais investoru vidū, kļūstot par visvairāk izvēlēto komercīpašumu sektoru starp investoriem divdesmit vienā no trīsdesmit sešām valstīm. Baltijas valstīs vispopulārākie investīciju objekti ir biroju ēkas un tirdzniecības centri.
Advokātu biroja Eversheds Bitāns partneris Ģirts Rūda komentē: “Ir patīkami redzēt, ka Baltijas valstis nekustamo īpašumu tirgū turpina būt populārāko vidū. Svarīgi, ka Baltijas valstis tiek augsti vērtētas caurspīdīguma un juridiskās aizsardzības jautājumos, bet kā maziem tirgiem mums pietrūkst investīciju likviditātes. Latvijā vēl vajag uzlabot investīciju aizsardzību, piemēram, kreditoru aizsardzību bankrota procesā, kā uzlabot valsts un nekustamo īpašumu tirgus dalībnieku sadarbību.”
Lai iepazītos ar EMEA Investment Guide, apmeklējiet saiti: http://www.cbre.eu/emea_en/services/emea_investment_guide_2016